Awarie w zakresie • ubytków w nawierzchni jezdni lub chodnika • awarii sygnalizacji świetlnej • awarii oświetlenia ulicznego • nieprawidłowego lub braku oznakowania miejsca robót • innych nieprawidłowości w pasie drogowym można zgłaszać bezpośrednio do Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach , na stronie internetowej http://zdiz.suwalki.pl/zglos-awarie/

Najnowsze w Miasto Suwałki


other

Alert #85641

Inne: inne

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Kawaleryjskiej i Powstańców Śląskich - od zawsze i na całej długości ul. Kawaleryjska jest ulicą z pierwszeństwem przejazdu (z wyjątkiem skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich, na którym występuje większe natężenie ruchu), natomiast skrzyżowanie z ul. Powstańców Śląskich jako jedyne na całej długości ulicy obecnie jest skrzyżowaniem równorzędnym co powoduje dezorientację kierowców oraz codzienne ...

w dn. 25/11/2020 o 11:19 ~ mariusz_wierz
NaprawmyTo 1
infrastructure

Alert #84890

Infrastruktura: ścieżka rowerowa

Problem dotyczy drogi rowerowej przy ul. Grunwaldzka. Odcinek drogi rowerowej po stronie wschodniej od ul. Bakałarzewska do ul. Filipowska. Wystające obrzeża zamontowane w poprzek drogi rowerowej powodują duży dyskomfort jazdy. Na ww. odcinku jest ich naprawdę bardzo dużo - w załączeniu zdjęcia. Proszę o ich usunięcie tak aby koło roweru płynnie przejeżdżało między wjazdem na posesje (zastosowana inna kostka i obrzeże) a drogą rowerową. ...

w dn. 26/10/2020 o 18:36 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
infrastructure

Alert #84885

Infrastruktura: ścieżka rowerowa

W odpowiedzi na alert nr Alert #84590. Przyjmuje do wiadomości odpowiedz Wydziału Inwestycji o braku środków na 2021 rok, ale nie przejmuje wpisania statusu alertu jako Naprawiony! Uważam że sprawa jest ważna dla bezpieczeństwa - dla zdrowia i życia ludzkiego! Konieczne jest podjęcie działań celem budowy drogi rowerowej w przyszłości. Nie można czekać na jakąś tragedię. Wnoszę o zmianę statusu Alertu nr #84590 jako Otwarty!!! ...

w dn. 26/10/2020 o 15:07 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
infrastructure

Alert #83994

Infrastruktura: chodnik

Blisko chodnika rośnie ogromny klon, od wielu lat nie był przycinany . Na gałęziach gromadzą się gawrony i zanieczyszczają chodnik. Ponadto korzenie drzewa zniszczyły nawierzchnie w taki sposób że zagraża to bezpieczeństwu przechodzących osób. ...

w dn. 24/09/2020 o 09:30 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
security

Alert #83499

Bezpieczeństwo: dziura w drodze

Dziura w jezdni. ...

w dn. 11/09/2020 o 06:28 ~ Anonim
NaprawmyTo 1
infrastructure

Alert #84135

Infrastruktura: kosze na śmieci

Pełne kosze na śmieći ...

w dn. 29/09/2020 o 07:56 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
other

Alert #83424

Inne: inne

Proszę o przycięcie krzewów które utrudniają przejście chodnikiem i przy okazji uprzątniecie nieczystości z chodnika i zieleńców. ...

w dn. 09/09/2020 o 07:28 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
security

Alert #83266

Bezpieczeństwo: dziura w drodze

Droga jest w fatalnym stanie, jest tzw. tarka i liczne dziury. ...

w dn. 03/09/2020 o 08:55 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
security

Alert #83163

Bezpieczeństwo: dziura w drodze

Droga jest bardzo dziurawa, powoduje to uszkodzenie amortyzatorow w samochodach jak również może spowodować uszkodzenie koła. Dodatkowo nie da się jechać po takiej drodze ...

w dn. 31/08/2020 o 16:43 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
nature

Alert #82623

Przyroda: zanieczyszczenie linii brzegowej i wód

Pobite szkło na siedzeniu na bulwarach ...

w dn. 12/08/2020 o 12:01 ~ Anonim
NaprawmyTo 0