Awarie w zakresie • ubytków w nawierzchni jezdni lub chodnika • awarii sygnalizacji świetlnej • awarii oświetlenia ulicznego • nieprawidłowego lub braku oznakowania miejsca robót • innych nieprawidłowości w pasie drogowym można zgłaszać bezpośrednio do Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach , na stronie internetowej http://zdiz.suwalki.pl/zglos-awarie/

Najnowsze w Miasto Suwałki


infrastructure

Alert #86375

Infrastruktura: uszkodzona studzienka

zniszczony krawężnik oraz studzienka na zjeździe z nowego ronda na utracie w stronę centrum ...

w dn. 30/12/2020 o 23:50 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
infrastructure

Alert #84890

Infrastruktura: ścieżka rowerowa

Problem dotyczy drogi rowerowej przy ul. Grunwaldzka. Odcinek drogi rowerowej po stronie wschodniej od ul. Bakałarzewska do ul. Filipowska. Wystające obrzeża zamontowane w poprzek drogi rowerowej powodują duży dyskomfort jazdy. Na ww. odcinku jest ich naprawdę bardzo dużo - w załączeniu zdjęcia. Proszę o ich usunięcie tak aby koło roweru płynnie przejeżdżało między wjazdem na posesje (zastosowana inna kostka i obrzeże) a drogą rowerową. ...

w dn. 26/10/2020 o 18:36 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
infrastructure

Alert #83994

Infrastruktura: chodnik

Blisko chodnika rośnie ogromny klon, od wielu lat nie był przycinany . Na gałęziach gromadzą się gawrony i zanieczyszczają chodnik. Ponadto korzenie drzewa zniszczyły nawierzchnie w taki sposób że zagraża to bezpieczeństwu przechodzących osób. ...

w dn. 24/09/2020 o 09:30 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
security

Alert #83136

Bezpieczeństwo: dziura w drodze

Witam! Proszę o poprawienie zapadniętej części asfaltu za studzienką na ulicy Podpułkownika Jerzego Dąbrowskiego, na przeciwko słupa oświetleniowego nr 26. Zapadnięta część asfaltu powiększa się z upływem czasu. ...

w dn. 30/08/2020 o 19:44 ~ Kamedul2000
NaprawmyTo 0
infrastructure

Alert #78216

Infrastruktura: infrastruktura rowerowa

ZAPADNIĘTA ŚCIEŻKA ROWEROWA W KTÓREJ ZBIERA SIĘ DUŻO WODY PO DESZCZU. ...

w dn. 11/03/2020 o 09:49 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
nature

Alert #86524

Przyroda: padłe zwierzę

martwy gołąb przy wejściu na pocztę przy ulicy Sejneńskiej 13 ...

w dn. 05/01/2021 o 12:25 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
infrastructure

Alert #86177

Infrastruktura: kosze na śmieci

Przepełnione kosze na śmieci, fruwające opakowanie po jedzeniu z McDonald's. Małe kosze na śmieci są zawsze przepełnione, po całym parkingu, pod klatkami jest pełno śmieci głównie z sąsiadującego McDonald's. Oprócz tego że kosze są przepełnione, to ptaki roznoszą że śmietników te śmieci. Należałoby albo postawić większe kosze lub dostawić ich więcej. Może też zobowiązać restauracje do tego. Załączone zdjęcia nie oddają tego jaki jest syf. Wcześni ...

w dn. 20/12/2020 o 14:33 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
other

Alert #85641

Inne: inne

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Kawaleryjskiej i Powstańców Śląskich - od zawsze i na całej długości ul. Kawaleryjska jest ulicą z pierwszeństwem przejazdu (z wyjątkiem skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich, na którym występuje większe natężenie ruchu), natomiast skrzyżowanie z ul. Powstańców Śląskich jako jedyne na całej długości ulicy obecnie jest skrzyżowaniem równorzędnym co powoduje dezorientację kierowców oraz codzienne ...

w dn. 25/11/2020 o 11:19 ~ mariusz_wierz
NaprawmyTo 1
infrastructure

Alert #84135

Infrastruktura: kosze na śmieci

Pełne kosze na śmieći ...

w dn. 29/09/2020 o 07:56 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
other

Alert #83424

Inne: inne

Proszę o przycięcie krzewów które utrudniają przejście chodnikiem i przy okazji uprzątniecie nieczystości z chodnika i zieleńców. ...

w dn. 09/09/2020 o 07:28 ~ Anonim
NaprawmyTo 0