Awarie w zakresie • ubytków w nawierzchni jezdni lub chodnika • awarii sygnalizacji świetlnej • awarii oświetlenia ulicznego • nieprawidłowego lub braku oznakowania miejsca robót • innych nieprawidłowości w pasie drogowym można zgłaszać bezpośrednio do Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach , na stronie internetowej http://zdiz.suwalki.pl/zglos-awarie/

Najnowsze w Miasto Suwałki


security

Alert #73698

Bezpieczeństwo: dziura w drodze

Dziury w drodze ...

w dn. 15/11/2019 o 09:42 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
infrastructure

Alert #72829

Infrastruktura: uszkodzona studzienka

Ubytek w jezdni na zjeździe z drogi płk Jerzego Dąbrowskiego w kierunku zabudowań Wojska Polskiego 102(sala europejska) ...

w dn. 22/10/2019 o 17:48 ~ WPMieszkaniec24
NaprawmyTo 0
other

Alert #70998

Inne: inne

Po zgłoszeniu do Spółdzielni poinformowano mnie że w miejscu w którym mur jest pęknięty i grozi wywróceniem teren nie należy do nich?! Więc pytam dlaczego miasto tj ZDiZ bagatelizuje problem? ...

w dn. 18/09/2019 o 12:36 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
infrastructure

Alert #66518

Infrastruktura: chodnik

Studzienki telekomunikacyjne - powierzchnia betonowej studzienki się rozwarstwia. Dotyczy 3 szt. ...

w dn. 24/06/2019 o 11:33 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
infrastructure

Alert #66147

Infrastruktura: chodnik

Uszkodzone płytki chodnikowe - można nogi połamać tyle tu dziur. ...

w dn. 17/06/2019 o 09:55 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
security

Alert #72931

Bezpieczeństwo: popsuta sygnalizacja

Trzy tygodnie temu zgłaszałem że nie działa przycisk na słupku przy przejściu Pułaskiego Witosa po stronie i od strony straży i nic się nie dzieje .Ludzie wkurzeni przechodzą na czerwonym świetle, Drugi przy ścieżce rowerowej działa ale nie każdy wie ...

w dn. 24/10/2019 o 16:45 ~ awprzem
NaprawmyTo 0
infrastructure

Alert #71298

Infrastruktura: chodnik

nie działa jeden z przycisków uruchamiających sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul Witosa i Pułaskiego. Dotyczy przycisku po stronie straży pożarnej . Sygnalizacja działa w sposób zagrażający życiu przechodzących od strony kauflandu w kierunku miasta gdyż zielone światło zapala się dla pieszych z dużą zwłoką a nie zaraz po zapaleniu się zielonego światła dla samochodów jadących ul Pułaskiego i w efekcie może dojść do wypadku gdy pieszy nie zw ...

w dn. 20/09/2019 o 09:09 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
infrastructure

Alert #69854

Infrastruktura: chodnik

Przewrocony znak drogowy ...

w dn. 27/08/2019 o 07:36 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
other

Alert #68280

Inne: inne

Proszę o podcięcie drzew i krzewów zasłaniających widoczność na chodniku oraz dopływ światła do mieszkań. ...

w dn. 26/07/2019 o 09:01 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
nature

Alert #68204

Przyroda: połamane gałęzie

Proszę o podcięcie drzew i krzewów znajdujących się tuż nad chodnikiem miejskim wzdłuż ulicy Utrata na przeciw budynku Utrata 6. Z drzew łamią się gałęzie w czasie większego wiatru a krzewy zasłaniają chodnik i tym samym widoczność. ...

w dn. 25/07/2019 o 10:06 ~ Anonim
NaprawmyTo 0