Nasza Oferta

Usługodawcą jest Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, odpowiedzialna od początku za koordynację prac nad powstaniem serwisu. Usługa obejmuje wszystkie funkcjonalności dostępne w serwisie, tj:

  • utrzymanie podstrony gminy w ramach centralnej bazy danych serwisu (osobna subdomena nazwagminy.naprawmyto.pl, obecność logo na stronie głównej),
  • dostęp do panelu administracyjnego gminy dla Usługobiorcy (możliwość zarządzania alertami i ustawieniami dot. typów i kategorii zgłaszanych alertów, ustanawianie Opiekunów),
  • wsparcie technologiczne dla lokalnej podstrony wraz z pełną obsługą techniczną (serwery, usuwanie usterek, etc),
  • a także współpracę z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"

Potencjalna moderacja funkcjonowania podstrony (tzn. zarządzanie alertami, budowa bazy instytucji mających otrzymywać powiadomienia o zgłoszeniach itd.) będzie leżeć po stronie Usługobiorcy – lokalną administrację narzędziem może na zlecenie JST prowadzić lokalna organizacja pozarządowa, wyłoniona np. na zasadzie konkursu lub zleconego zadania publicznego.

Zakup usługi może być poprzedzony okresem bezpłatnego, miesięcznego trialu narzędzia, tj. możliwości testowania podstrony gminy przez potencjalnego Usługobiorcę.

Miesięczny koszt dostępu do usługi wyliczany jest z osobna dla każdej z gmin, uwzględniając jej wielkość. Szacunkowa kwota wynosi ok. 1 grosz od mieszkańca gminy miesięcznie, choć dla mniejszych gmin ten przelicznik jest nieco większy, a dla większych nieco mniejszy. Stawką wyjściową jest 200 zł netto miesięcznie.

Całość pobieranych opłat przeznaczana jest na bieżące utrzymanie strony (serwery, praca informatyka i koordynatora) oraz działania rozwojowe (takie jak przebudowy strony oraz jej promocja). Jest to więc kwota potrzebna do funkcjonowania strony, która będzie spadać wraz ze wzrostem liczby miast korzystających z serwisu.

Za sprzedaż i obsługę narzędzia z ramienia Stoczni odpowiedzialny jest Natalia Klamann (tel. 22 100 55 95, nklamann@stocznia.org.pl)