http://zdiz.suwalki.pl/zglos-awarie/

Awarie w zakresie

a. ubytków  w nawierzchni jezdni lub chodnika
b. awarii sygnalizacji świetlnej
c. awarii oświetlenia ulicznego
d. nieprawidłowego  lub braku oznakowania miejsca robót
e. innych nieprawidłowości w pasie drogowym
można też zgłaszać bezpośrednio do Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach