Lubelskie FAQ

Lubelskie FAQ czyli najczęsciej zadawane pytanie. I nie tylko.

 

 

Po co jest ten serwis?

NaprawmyTo! jest internetowym serwisem, który ma za zadanie pozwolić mieszkańcom/kom Lublina na łatwe zgłaszanie spraw, które stanowią dla nich problem w przestrzeni miejskiej.

Ideą serwisu jest dialog między mieszkańcami/nkami a odpowiednimi służbami, które widząc zgłoszenie mogą dopytać o jakiś detal sprawy, mogą także poinformować o stanie rozpatrywania danego zgłoszenia bądź też o rożnych, wynikających ze specyfiki danej sprawy, niuansach.

 

 

Jakich spraw nie należy zgłaszać?

Nie może to być sprawa pilna - taką należy od razu zgłosić odpowiednim służbom, np. policji czy pogotowiu.

Nie może to być także sprawa, którą trudno zlokalizować po pewnym czasie, np. nieprawidłowo zaparkowany pojazd, osoba karmiąca gołębie, wałęsający się pies, itp. Alerty docierają do odpowiedniej służby w zbiorczych paczkach, raz na dobę, dlatego w przypadku takiego zgłoszenia istnieje prawdopodobieństwo, że w chwili podjęcia interwencji nie zostanie stwierdzone naruszenie prawa.

Nie może to być sprawa wymagająca większych inwestycji, np. przeprowadzenia szczegółowych badań, przygotowania dokumentacji projektowej, przebudowy trasy czy zagospodarowanie nieużytkowanego terenu.  

 

 

Czy warto w jednym zgłoszeniu opisywać wiele problemów?

Zdecydowanie nie. W takich przypadkach, jako opiekunowie serwisu, będziemy musieli wybrać najważniejszą naszym zdaniem sprawę, i dany alert ograniczyć tylko do tej jednej kategorii. Dlaczego? Chodzi o przekazywanie zgłoszenia danym instytucjom i osobom za nie odpowiedzialnym. Jeśli są to zbiorcze zgłoszenia - pojawia się problem rozmycia odpowiedzialności i sporów kompetencyjnych, a co za tym idzie zdecydowane opóźnienie prac mających na celu naprawienie zgłaszanej usterki.

 

 

Ile trwa naprawienie alertu? 

To bardzo trudne pytanie. Zależy to od wagi sprawy, kosztów naprawy, planów dokonywania remontów oraz specyfiki danej jednostki, która dany alert otrzymuje. Przekładowo jeżeli zgłosimy alert dotyczący niedomalowanej barierki, to najprawdopodobniej będzie on czekał aż cała infrastruktura na danym terenie będzie podlegała odświeżeniu. Jeśli jednak zgłoszenie będzie dotyczyć zdemolowanego, połamanego znaku "Stop", reakcja odpowiednich służb będzie zdecydowanie szybsza. 

W związku z tym, że serwis opiera się na chęci współpracy i domniemaniu dobrej woli, wierzymy (choć regularnie staramy się to także weryfikować), że brak szybkiego rozwiązania problemu może wiązać się z obiektywnymi trudnościami. By nie tworzyć miejsca, które gromadziwszystkie nierozwiązane sprawy, zdecydowaliśmy się po kilku latach funkcjonowania serwisu, na wprowadzenie "daty ważności" w każdej z kategorii. Jeśli sprawa nie zostanie w jej ramach pozytywnie rozwiązana, przeniesiemy ją, z odpowienim komentarzem, do zakładki "nie zostanie naprawione". Czyli alert nie znika, ale jest w innym miejscu. 

Jeśli odpowiedzialna za daną sprawę instytucja jednak w końcu zdecyduje się podjąć naprawy - oczywiście będziemy informować. 

Okresy ważności:

zniszczony przystanek: 3 miesiące
brak oznaczenia ulicy: 3 miesiące
chodnik: 1 rok
infrastruktura rowerowa: 1 rok
zniszczony śmietnik: 3 miesiące
wyrwa w jezdni: 3 miesiące
zatkana studzienka: 3 miesiące
uszkodzona ławka: 6 miesięcy
uszkodzony plac zabaw: 3 miesiące

niebezpieczne przewody: 1 miesiąc
nieczytelne pasy: 1 rok
uszkodzona studzienka: 6 miesięcy
niesprawna sygnalizacja świetlna: 1 tydzień
rozbita oprawa: 3 miesiące
nieczytelny znak: 3 miesiące
uszkodzona żarówka: 3 miesiące
porzucony pojazd: 6 miesięcy

graffiti-mowa nienawiści: bez limitu - jak najszybciej
niebezpieczna ruina: 6 miesięcy

dzikie wysypisko: 1 rok
drzewo: 1 rok
padłe zwierzę: 2 tygodnie

 

Co to jest wyrwa w jezdni?

Wyrwa w jezdni to pojedyncza dziura w jezdni, która zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego bądź może uszkodzić pojazd. 

Wyrwą nie jest poprzeczna fałda, nierówność czy też cała, dawno nieremontowana droga.

Do tej kategorii nie zalicza się także owej drogi brak, bądź jej fatalny stan, który nadaje się do generalnego remontu.

Wszystkie zgłoszenia, które opisują zniszczone drogi czy chodniki, które pownny być poddane kompleksowemu remontowi, będą, niestety, przenoszone do kategorii "nie zostanie naprawione", gdyż zadania inwestycyjne (a remont drogi należy do takiej kategorii) nie podlegają serwisowi.

Przykład wyrwy.

 

 

Co to jest "nieczytelny znak"?

To znak, którego uszkodzenie może stanowić niebezpieczeństwo dla prowadzących pojazdy bądź pieszych. Do tej kategorii nie zalicza się kwestia samego wyglądu znaku czy też jego wiek. Związane to jest z tym, że instytucje odpowiadzialne za jego naprawienie nie podejmują w takich przypadkach pilnych interwencji, ale takimi kwestiami zajmują się podczas cyklicznych przeglądów. 

Przykład nieczytelnego znaku.

Przykład uszkodzenia znaku, którego nie ma sensu zgłaszać w tym serwisie.

 

 

Jaki pojazd spełnia kryteria "porzucony pojazd"?

Według informacji pozyskanej od lubelskiej Straży Miejskiej:

"Zgodnie z przepisami za wrak uważa się pojazd, którego stan wskazuje na to, że jest nieużywany, jest uszkodzony, nie ma tablic rejestracyjnych." 

Dodatkowo informujemy, że pojazd znajdujący się na terenie administrowanym przez spółdzielnię mieszkaniową powinien być przez nią, jako administratorkę danego terenu, usunięty.

 

 

Jakie sprawy dotyczą kategorii "drzewo"?

W ramach tej kategorii prosimy zgłaszać takie przypadki, które związane są z bezpieczeństwem (np. wiszący nad chodnikiem suchy konar, który w każdej chwili może spaść komuś na głowę czy gałęzie wysające na chodnik, które w nocy mogą kogoś zranić), albo też utrudniające ruch (np. leżący pień). Można także zaznaczać uschnięte drzewa, które z czasem mogą stanowić zagrożenie (np. silny wiatr może je powalić).

Prosimy nie zgłaszać spraw związanych z zagospodarowniem przestrzeni, czy estetyki (np. stare korzenie na trawniku). 

 

 

Co oznacza kategoria "Uszkodzona studzienka"?

W serwisie kategoria "Uszkodzona studzienka" oznacza taką sytuację, w której studzienka (kanalizacyjna, burzowa, telekomunikacyjna, itp) jest albo w znaczny sposób zapadnięta (powyżej 3 centymetrów), albo wystaje powyżej powierzchni nawierzchni, stanowiąc realne zagrożenie dla ruchu samochodowego bądź pieszego. Do tej kategorii można także zaliczyć takie studzienki, których pokrywa jest uszkodzona na tyle, że ktoś może w nią wpaść. 

Prosimy nie zgłaszać w tej kategorii spraw związanych z estetyką, np. pokryw o innym odcieniu czy lekko popękanych, które nie stwarzają zagrożenia.

 

 

Dlaczego warto dodawać zdjęcia?

W większości instytucji, które są partnerem serwisu, procedury wymagają dokładnego sprawdzenia sprawdzenia danej sytuacji. Jeśli zdjęcie jest dokładne i umożliwia rozpoznanie sprawy bez wysyłania ekipy - jest duża szansa na szybsze naprawienie usterki. 

 

 

Czy alerty oznaczone jako "nie będzie naprawione" nigdy nie zostaną naprawione?

Kategoria "które nie będą naprawione" w pełnym brzmieniu oznacza "które nie będą naprawione za pośrednictwem serwisu NaprawmyTo i jego partnerów".

Do tej kategorii trafiają także wszelkiego rodzaju pomysły, idee czy refleksje, nie będące prostym, jednoznacznym i dobrze udokumentowanym wskazaniem konkretnej usterki w przestrzeni miejskiej, które nie wymagają podjęcia działań inwestycyjnych.

Lubelski opiekun zastrzega sobie prawo do okresowego usuwania alertów w tej kategorii (nie wcześniej jednak, niż 30 dni od momentu zgłoszenia danego alertu).

 

 

Czy zgłaszać źle zaparkowany pojazd?

Nie. Jeśli prawo zostaje naruszone należy bazzwłocznie powiadomić Straż Miejską bądź Policję. 

Dlaczego nie należy zgłaszać pojazdów, które naruszają przepisy ruchu dorogowego? Przede wszystkim dlatego, że zanim system przetworzy alert (opiekun zweryfikuje zgłoszenie, a zbiorcza paczka z alertami trafi do Straży Miejskiej), zazwyczaj mijają przynajmniej 24  godziny, a więc, danego pojazdu już w opisywanym miejscu nie ma.

 

 

Śnieg w mieście - co zrobić?

Ponieważ kwestia pojawiającego się okresowo oblodzenia i zaśnieżenia chodników i ulic jako sprawy wymagającej szybkiej interwencji, a także sytuacji zmiennej w czasie, nie jest ujęta w kategoriach przewidzianych w systemie NaprawmyTo, zamieszczamy informację dotyczące tej tematyki przygotowaną przez Kancelarię Prezydenta Miasta Lublin:

"Zapraszamy do zapoznania się z "Informatorem zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Lublin", w którym podano wykaz ulic, chodników, placów, schodów i kładek dla pieszych, które objęte są stałym zimowym utrzymaniem i będą odśnieżane w przedstawionej kolejności. 

Pozostałe ulice, chodniki, place, schody i kładki dla pieszych będą odśnieżane w miarę potrzeb, tj. po zgłoszeniu mieszkańców (czyli w tzw. trybie interwencyjnym). 

Równocześnie wyjaśniamy, że odśnieżanie interwencyjne będzie następowało po wcześniejszym udrożnieniu ulic i terenów ręcznego odśnieżania objętych stałym utrzymaniem.

W związku z powyższym, w przypadku wystąpienia obfitych opadów śniegu, zgłoszenia dotyczące odśnieżania prosimy kierować bezpośrednio do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie.

Telefon dyżurny: 81 466 57 89 – w godzinach 06.00 – 21.00. W pozostałych godzinach interwencje można zgłaszać do Straży Miejskiej Miasta Lublin pod numer telefonu 986.

Szczegółu dotyczące zimowego utrzymanie dostępne pod adresem: http://bip.lublin.eu/bip/zdm/index.php?t=200&id=31144

 

Pomysły racjonalizatorskie - czy to właściwe miejsce?

Opiekunowie serwisu starają się rozpoznać, która instytucja może być zainteresowana danym pomysłem i jej go przekazać. Oczywiście takie zgłoszenie jest przenoszone do kategorii "które nie będą naprawione".

Zdecydowanie lepiej swoje pomysły przesyłać bezpośrednio do danej instytucji np. korzystając z narzędzia jakim jest wniosek (w trybie Działu VIII Kodeksu Postępowania Admnistracyjnego).

 

 

Do czego służą komentarze?

Na pewno nie służą do obrażania czy protekcjonalnego pouczania innych. Obraźliwe czy bezpodstawnie sugerujące brak kompetencji ludzi czy instytucji będą po prostu usuwane.

Podstawowym celem komentarzy jest doszczegóławianie alertów, tak by można je łatwiej zlokalizować czy naprawić. Cenne są także komentarze informujące o tym, że dane zgłoszenie jest już naprawiane czy też ostatecznie naprawione.

 

 

Do czego służy kategoria "inne"?

To kategoria, do której trafiają zgłoszenia, których autorzy/ki mieli problem z dopasowaniem do innej. Moderatorzy mając wiedzę o kompetencjach partnerów serwisu mogą im daną sprawę przekazać. Jeśli jednak nie ma współpracy w danym obszarze, dany alert trafia do kategorii "nie zostanie naprawione".

Netykieta

 

Drodzy Użytkownicy, Drogie Użytkowniczki

W związku z dynamicznie rozwijającą się społecznością użytkowników serwisu lublin.naprawmyto.pl oraz wzorując się na powszechnie przyjętych standardach społecznościowych obowiązujących w internecie, podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu zasad, które pozwolą nam wszystkim stworzyć narzędzie bazujące na wzajemnym szacunku, zaufaniu i domniemaniu dobrej woli. 
Jednocześnie przypominamy, że w dalszym ciągu, równolegle, obowiązuje regulamin [http://naprawmyto.pl/p/regulamin], który reguluje działalność serwisu od strony administracyjnej.
Wierzymy, że wprowadzona netykieta sprawi, że serwis będzie jeszcze bardziej przyjazny użytkownikom i odbiorcom.


- Zapoznaj się z Lubelskim FAQ przed zgłoszeniem alertu.
- Pisz zwięźle i na temat. Unikaj dygresji.
- Wypowiadaj się kulturalnie i nie używaj słów oraz zwrotów powszechnie uznanych za wulgarne.
- Nie pisz WIELKIMI LITERAMI, w internecie oznacza to krzyk lub podniesiony głos.
- Nie obrażaj i nie atakuj personalnie swoich rozmówców.
- Nie spamuj - nie zamieszczaj tej samej informacji w wielu miejscach.
- Nie flooduj - floodowanie przejawia się w wielokrotnych powtórzeniach znaków interpunkcyjnych, liter, cyfr, uśmiechów internetowych itp.
- Nie publikuj treści ujawniających bez czyjejś wyraźnej zgody dane osobowe, identyfikatory komunikatorów internetowych, fotografie, adres poczty elektronicznej, miejsce zamieszkania, pracy, przebywania, numery telefonów, tablic rejestracyjnych i inne poufne dane (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
- Pamiętaj, że Twoje alerty są rozpatrywane z taką samą pilnością jak alerty innych użytkowników, a ustalanie priorytetów należy za każdym razem do komórki merytorycznej odpowiedzialnej za daną kategorię.
- Pamiętaj, że w internecie nikt nie jest anonimowy.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

[email protected]

 

Partnerzy gminy

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Urząd Miasta Lublin Komenda Wojewódzka Policji Zarząd Transportu Miejskiego Straż Miejska