Rewitalizacja Centrum

Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na pytania odnośnie rewitalizacji Centrum Łaz.

Opracowując plan rewitalizacji Centrum prowadziliśmy szeroko zakrojoną dyskusję, której celem była szeroka konsultacja społeczna a tym samym możliwość wniesienia uwag, wniosków czy też swoich pomysłów na etapie projektowania a następnie wizualizacji projektu. Wtedy braliśmy pod uwagę zarówno argumenty pochodzące od Państwa dotyczące dostępu do placówek handlowych jak i te, które postulowały całkowite wyłączenie Centrum z ruchu kołowego. Przyjęte rozwiązanie jest więc kompromisem pomiędzy jednymi a drugimi głosami.

Celem rewitalizacji było ograniczenie ruchu kołowego w Centrum miasta, po to aby wykreować nową przestrzeń publiczną. Pozyskane a potem przeznaczone na ten cel środki pochodzące z Unii Europejskiej, nie były środkami przeznaczonymi na drogi, a ewentualna zmiana przeznaczenia może spowodować ich zwrot do unijnej kasy. Wydzielona w ten sposób przestrzeń nie jest ponadto przeznaczona dla ruchu kołowego (nie do takich celów była projektowana) i dopuszczenie do takiego ruchu na dużą skalę doprowadziłoby do licznych uszkodzeń infrastruktury jak i wprowadziłoby zamieszanie na terenie Centrum.

Wychodząc jednak naprzeciw zgłaszanym potrzebom w ramach przebudowy Centrum powstało 307 miejsc parkingowych  przy ulicach Poniatowskiego, Dworcowej, Topolowej, Wiejskiej, Kościuszki, Narutowicza, Targowej. Dojście z tych parkingów do Centrum to odległość zaledwie 30 do 50 m, co zajmuje chwilę, a pozwala na ograniczenie ruchu w Centrum. Nie ma także przeszkód z dojazdem do placówek w razie potrzeby rozładunku towarów.

Nie uważamy, że możliwość dojazdu bezpośrednio pod sklepy pozwoli na zachowanie stanu sprzed rewitalizacji. Plac Dworcowy do czasu rewitalizacji pełnił nieformalnie i niezgodnie z obowiązującymi przepisami funkcję parkingu a w zasadzie miejsca pozostawiania pojazdów na cały dzień co powodowało, że możliwość dojazdu bezpośrednio pod sklep była wyłącznie iluzoryczna.  

 

Drogi - Stan, Inwestycje, Działania

Tutaj powstanie ogólna informacja na temat dróg i chodników z terenu Gminy.

Partnerzy gminy

Park Wodny "JURA" Miejski Ośrodek Kultury