Dąbrowskie Wodociągi Spółka z o.o.

 

Dąbrowskie Wodociągi Spółka z o.o. z siedzibą - ul. Powstańców 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza, dnia 19 lutego 2014 roku przystąpiły jako Partner do serwisu NaprawmyTo.pl, obsługiwanego w Dąbrowie Górniczej.

 

Alerty z zakresu infrastruktury - kategoria „cieknący hydrant", „zatkana kanalizacja deszczowa” oraz „uszkodzona studzienka/wpust” będą od tej pory kierowane również bezpośrednio do Dąbrowskiech Wodociągów Sp. z o.o. na adres e-mail -  tj. centrum-dyspozytorskie@dabrowskie-wodociagi.pl.

 

Więcej informacji o Dąbrowskich Wodociągach można uzyskać TUTAJ

 

Włączenie się Dąbrowskich Wodociągów Spółki z o.o. w projekt NaprawmyTo.pl pozwoli na szybsze obsługiwanie zgłoszeń dotyczących w/w kategorii.

 

Policja

Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej z siedzibą - ul. Piłsudskiego 11, 41-300 Dąbrowa Górnicza, dnia 11 lutego 2014 roku przystąpiła jako Partner do serwisu NaprawmyTo.pl obsługiwanego w Dąbrowie Górniczej.

       

Alerty z zakresu bezpieczeństwa – kategorie : "palenie papierosów w miejscu niedozwolonym”, „spożywanie alkoholu w miejscu publicznym”, „zakłócanie porządku publicznego”, „niebezpieczna okolica”, „miejsce przekraczania prędkości” będą od tej pory kierowane również bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej na adres e-mail oficera dyżurnego jednostki tj. dyzurny@dabrowa.ka.policja.gov.pl

Oficjalny adres e-mail KMP DG to: komendant@dabrowa.ka.policja.gov.pl

Włączenie się Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej w projekt „NaprawmyTo.pl” pozwoli na szybsze obsługiwanie zgłoszeń dotyczących alertów wymienionych powyżej, które po weryfikacji będą przekazywane odpowiednim komórkom organizacyjnym celem załatwienia.

Prosimy o zamieszczanie opisów do alertów zgodnie z wymienionym wyżej katalogiem. Alerty, w których używane będą określenia powszechnie uważane za obraźliwe, będą usuwane bez rozpatrzenia. W ten sam sposób traktowane będą również obraźliwe komentarze pod alertami.

Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej informuje, że alerty nie są formą oficjalnego zawiadomienia o przestępstwie lub wykroczeniu. W przypadku takich zawiadomień zwracamy się z prośbą o kontakt osobisty lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej KMP Dąbrowa Gornicza. Alerty i komentarze nie są przeznaczone do składania skarg na funkcjonowanie komórek organizacyjnych dąbrowskiej jednostki policji. Skargi i wnioski można składać między innymi drogą elektroniczną na adres e-mail: komendant@dabrowa.ka.policja.gov.plWięcej informacji

Partnerzy gminy

Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej Dąbrowskie Wodociągi Spółka z o.o. Dąbrowa Górnicza