Informacje

Do czego służy serwis?

NaprawmyTo! jest internetowym serwisem, który ma za zadanie pozwolić mieszkańcom Cieszyna na łatwe zgłaszanie spraw, które stanowią dla nich problem w przestrzeni miejskiej.

Ideą serwisu jest komunikacja między mieszkańcami a odpowiednimi służbami miejskimi.

 


Jakich spraw nie należy zgłaszać?

Nie może to być sprawa pilna, wymagająca natychmiastowych działań - taką należy od razu zgłosić odpowiednim służbom, np. policji, pogotowiu lub straży miejskiej.

Nie może to być także sprawa, która po chwili staje się nieaktualna, np. nieprawidłowe parkowanie, osoba karmiąca gołębie, wałęsający się pies, itp. Alerty docierają do odpowiedniej służby raz na dobę, dlatego w przypadku takiego zgłoszenia istnieje prawdopodobieństwo, że w chwili podjęcia interwencji zgłoszenie jest nieaktualne - taką również należy od razu zgłosić odpowiednim służbom, np. policji, pogotowiu czy straży miejskiej.

Nie może to być sprawa wymagająca większych inwestycji, np. przeprowadzenia szczegółowych badań, przygotowania dokumentacji projektowej, przebudowy trasy czy zagospodarowanie nieużytkowanego terenu.

 

 

 

Komunikaty

 


KOMUNIKAT!!!

 

Informujemy, iż zgłoszenia o jednostkowym nieprawidłowym parkowaniu wraz ze zdjęciami pojazdów zgodnie z założeniami serwisu nie będą rozpatrywane w ramach programu NaprawmyTo. Zgłoszenie w takiej formie nie stanowi podstawy pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sprawcy.

 


W takim przypadku niezbędnym jest osobiste lub telefoniczne zgłoszenie wykroczenia Straży Miejskiej czy też Policji przez mieszkańca.

Nieprawidłowe parkowanie na terenie miasta Cieszyna realizowane jest przez Straż Miejską w ramach dyspozycji doraźnych.

 

Partnerzy gminy

Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie