UWAGA! Jeżeli nie widzisz alertów które wcześniej wyświetlały się na mapie to znaczy że są one oznaczone jako "W trakcie naprawiania" lub "Naprawione". Można je zobaczyć na mapie klikając w odpowiednią opcję na liście obok herbu miasta Stalowej Woli (nad mapką). UWAGA! Strona NaprawmyTo.pl służy wyłącznie do zgłaszania alertów! W przypadku zdarzeń wymagających pilnej interwencji prosimy bezpośrednio zawiadamiać służby działające w trybie całodobowym:Policja-tel. alarm. 997 Państwowa Straż Pożarna-tel. alarm. 998Pogotowie-tel. alarm. 999 Pogotowie Energetyczne-tel. alarm. 991

Zadbaj o swoje otoczenie. Zgłoś problem, my go naprawimy

Widzisz problem? Dziurę w chodniku, zniszczone ogrodzenie czy zdewastowany przystanek. Zgłoś temat poprzez aplikację NaprawmyTo.pl zamieszczoną na stronie www.stalowawola.pl. My zainterweniujemy i rozwiążemy problem.


Jest wiele rzeczy, które bulwersują nas w najbliższym otoczeniu – dziury w chodnikach, które mijamy każdego dnia idąc do pracy, zdewastowany przystanek, na którym czekamy na autobus lub brak rozkładu jazdy na tymże przystanku czy zniszczone ogrodzenie przy przedszkolu, do którego odprowadzamy swoje dziecko. Od teraz masz wpływ na to, że widziany przez ciebie każdego dnia problem, zostanie rozwiązany. Nie potrzeba do tego pism i petycji, wystarczy dostęp do Internetu.
Ideą projektu jest współpraca i dobry dialog między mieszkańcami a władzami miasta, szybkie i uczciwie rozpatrzenie sprawy, a jeśli nic poważnego nie stanie na przeszkodzie, rozwiązanie problemu. W ten sposób mieszkaniec zyskuje załatwione szybko sprawy, a samorząd wie, z jakimi problemami borykają się mieszkańcy i może łatwiej wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom.
W przypadku problemów z dodaniem alertu lub w celu dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Mobilnym Koordynatorem Osiedlowym, Panem Robertem Rutyną, nr tel. 784 427 349


Najnowsze w Stalowa Wola


nature

Alert #83171

Przyroda: drzewa i konary

Krzaki z kolcami blokujące miejsca parkingowe i niszczące lakier. Zarastające miejsca parkingowe wokół całego parkingu. ...

w dn. 31/08/2020 o 19:49 ~ slawekg6
NaprawmyTo 0
infrastructure

Alert #83170

Infrastruktura: kosze na śmieci

Brak śmietników - śmieci głównie butelki porozrzucane po wszystkich trawnikach przy parkingu. ...

w dn. 31/08/2020 o 19:47 ~ slawekg6
NaprawmyTo 0
infrastructure

Alert #83169

Infrastruktura: dziki parking

Dzikie miejsca postojowe na trawnikach, doły wyjeżdżone kołami w trawnikach zasypane gruzem przez używających te miejsca postojowe. Ziemia zarastająca chodnik wzdłuż parkingu. ...

w dn. 31/08/2020 o 19:44 ~ slawekg6
NaprawmyTo 0
security

Alert #83168

Bezpieczeństwo: porzucony pojazd

Porzucone wraki ( dwa stoją od przynajmniej 2014 roku). ...

w dn. 31/08/2020 o 19:42 ~ slawekg6
NaprawmyTo 0
infrastructure

Alert #80913

Infrastruktura: niedrożna studzienka

Zalana ulica Posanie Dziury w jezdni ...

w dn. 24/06/2020 o 11:30 ~ Andrzej52
NaprawmyTo 1
infrastructure

Alert #55149

Infrastruktura: dziura w drodze

dziura w drodze przy progu zwalniajacym ...

w dn. 12/09/2018 o 22:40 ~ aga76n
NaprawmyTo 2
infrastructure

Alert #55099

Infrastruktura: dziura w drodze

dziura w drodze ...

w dn. 11/09/2018 o 14:13 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
infrastructure

Alert #52121

Infrastruktura: przeszkoda na drodze , nieprzejezdny chodnik , chodniki / ciągi piesze

Zwracam się z prośbą o zrobienie obniżenia/zjazdu na już istniejącym małym chodniczku z czerwonej kostki znajdującym się obok bloku Obrońców Pokoju 2. Ten krótki chodnik przecina pas zieleni i prowadzi na ulicę i parking dla osób niepełnosprawnych (niebieska koperta) przy ulicy Obrońców Pokoju. Obecnie jest tam wysoki krawężnik i osoba niepełnosprawna na wózku oraz matki z dziećmi w wózkach nie mają możliwości przedostać się z parkingu/ulicy Obro ...

w dn. 10/07/2018 o 11:53 ~ Sliderr
NaprawmyTo 0
security

Alert #51918

Bezpieczeństwo: spożywanie alkoholu

Brak reakcji policji na wieczorne i nocne imprezy urządzane pod oknami mieszkańców przy górce nad oczkiem. Głośne krzyki, spożywanie alkoholu i utrudnianie życia mieszkańców pozostaje od dłuższego czasu bez reakcji. ...

w dn. 06/07/2018 o 14:23 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
infrastructure

Alert #51245

Infrastruktura: niedrożna studzienka

Niedrożna oraz zapadnięta studzienka kanalizacyjna.. ...

w dn. 18/06/2018 o 17:07 ~ LOstaLwak
NaprawmyTo 1