Informujemy, że rozpoczął się dyżury Akcji Zimowej prowadzonej przez MZD na terenie miasta Cieszyna. Przydatne telefony: Zespół Akcji Zimowej MZD – nr dyspozytora 882 566 925. Koordynator Akcji Zimowej – odpowiedzialny za prawidłową koordynację działań akcji zimowej – tel. 693 955 317. Kierownik Działu Inwestycji i Utrzymania Dróg Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie – tel. służb. 33 479 52 63. Odpowiedzialny za: utrzymanie przejezdności dróg gminnych i powiatowych. Komendant Straży Miejskiej w Cieszynie, ul. Limanowskiego 7, 43-400 Cieszyn – tel. służb. 986, 33 857 94 01, 33 857 94 00. Odpowiedzialny za: egzekwowanie od administratorów i właścicieli budynków właściwego utrzymania przyległych do posesji chodników oraz bieżącego usuwania z dachów sopli lodowych. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice prowadzi Akcję Zimową na ul. Katowickiej od węzła Pastwiska do granicy miasta (utrzymanie jezdni i chodnika). Zakłady pracy prowadzą Akcję Zimową na drogach dojazdowych i na terenie przez nie administrowanym. Spółdzielnie Mieszkaniowe, Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami “ZAPON” prowadzą Akcję Zimową na drogach osiedlowych.
===Zgłaszając ALERT w NaprawmyTo.pl pamiętaj, że: 1 PROBLEM = 1 ALERT + 1 KATEGORIA = SZYBSZA OBSŁUGA ZGŁOSZENIA.=== UWAGA!!! W przypadku zdarzeń wymagających pilnej interwencji prosimy bezpośrednio zawiadamiać służby działające w trybie całodobowym. Numery: 112 (europejski numer alarmowy), 997 (Policja) 999 (Ratownictwo Medyczne) obsługiwane są przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach, Państwowa Straż Pożarna - tel. alarm. 998, Straż Miejska - tel. alarm.986. ===Prosimy o dodawanie zdjęć do zgłoszeń - również z dalszej perspektywy. Ułatwia to lokalizację i szybsze rozwiązanie problemu.=== KOMUNIKAT!!! Informujemy, iż zgłoszenie w ramach serwisu nie jest podstawą do rozpoczęcia jakichkolwiek czynności sądowych czy administracyjnych. Zgłoszenie nie może być sprawą wymagającą większych inwestycji, np. przeprowadzenia szczegółowych badań, przygotowania dokumentacji projektowej, przebudowy trasy czy zagospodarowanie nieużytkowanego terenu.

Najnowsze w Cieszyn


infrastructure

Alert #113825

Infrastruktura: uszkodzenie na placu zabaw w parku

Wyłamana deska w podeście zjeżdżalni. ...

w dn. 18/03/2023 o 17:19 ~ maciejprochal
NaprawmyTo 0
security

Alert #113598

Bezpieczeństwo: uszkodzony znak

Oznaczenie na przejścu dla pieszych nie do końca poprawne. Stare pasy niezamalowne, podwójna ciągła wchodzi w pasy. Coś tu nie pasuje, proszę to wyjaśnić i naprawić. ...

w dn. 13/03/2023 o 10:02 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
security

Alert #113549

Bezpieczeństwo: niebezpieczne miejsce

Pozostawione pasy na drodze po dawnym przejściu dla pieszych stwarzają zagrożenie. ...

w dn. 11/03/2023 o 07:47 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
infrastructure

Alert #113287

Infrastruktura: znaki drogowe

Poprzekręcane znaki drogowe. Spowodowane jest to przez pojazdu dostawcze, które zahaczają o znak. ...

w dn. 03/03/2023 o 14:07 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
other

Alert #113083

Inne: porzucone śmieci

Porzucona duża ilość śmieci nad potokiem. ...

w dn. 25/02/2023 o 17:31 ~ Anonim
NaprawmyTo 0