Informujemy, że rozpoczął się dyżury Akcji Zimowej prowadzonej przez MZD na terenie miasta Cieszyna. Przydatne telefony: Zespół Akcji Zimowej MZD – nr dyspozytora 882 566 925. Koordynator Akcji Zimowej – odpowiedzialny za prawidłową koordynację działań akcji zimowej – tel. 693 955 317. Kierownik Działu Inwestycji i Utrzymania Dróg Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie – tel. służb. 33 479 52 63. Odpowiedzialny za: utrzymanie przejezdności dróg gminnych i powiatowych. Komendant Straży Miejskiej w Cieszynie, ul. Limanowskiego 7, 43-400 Cieszyn – tel. służb. 986, 33 857 94 01, 33 857 94 00. Odpowiedzialny za: egzekwowanie od administratorów i właścicieli budynków właściwego utrzymania przyległych do posesji chodników oraz bieżącego usuwania z dachów sopli lodowych. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice prowadzi Akcję Zimową na ul. Katowickiej od węzła Pastwiska do granicy miasta (utrzymanie jezdni i chodnika). Zakłady pracy prowadzą Akcję Zimową na drogach dojazdowych i na terenie przez nie administrowanym. Spółdzielnie Mieszkaniowe, Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami “ZAPON” prowadzą Akcję Zimową na drogach osiedlowych.
===Zgłaszając ALERT w NaprawmyTo.pl pamiętaj, że: 1 PROBLEM = 1 ALERT + 1 KATEGORIA = SZYBSZA OBSŁUGA ZGŁOSZENIA.=== UWAGA!!! W przypadku zdarzeń wymagających pilnej interwencji prosimy bezpośrednio zawiadamiać służby działające w trybie całodobowym. Numery: 112 (europejski numer alarmowy), 997 (Policja) 999 (Ratownictwo Medyczne) obsługiwane są przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach, Państwowa Straż Pożarna - tel. alarm. 998, Straż Miejska - tel. alarm.986. ===Prosimy o dodawanie zdjęć do zgłoszeń - również z dalszej perspektywy. Ułatwia to lokalizację i szybsze rozwiązanie problemu.=== KOMUNIKAT!!! Informujemy, iż zgłoszenie w ramach serwisu nie jest podstawą do rozpoczęcia jakichkolwiek czynności sądowych czy administracyjnych. Zgłoszenie nie może być sprawą wymagającą większych inwestycji, np. przeprowadzenia szczegółowych badań, przygotowania dokumentacji projektowej, przebudowy trasy czy zagospodarowanie nieużytkowanego terenu.

Najnowsze w Cieszyn


infrastructure

Alert #110431

Infrastruktura: wyrwa w jezdni

Dziura na całe koło. ...

w dn. 23/11/2022 o 10:17 ~ marbiecn
NaprawmyTo 0
infrastructure

Alert #110188

Infrastruktura: znaki drogowe

Koło chodnika leży znak drogowy ...

w dn. 13/11/2022 o 16:59 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
building

Alert #110182

Budynki: nielegalne reklamy

Nielegalna reklama wielkopowierzchniowa. ...

w dn. 13/11/2022 o 13:55 ~ marbiecn
NaprawmyTo 0
nature

Alert #110155

Przyroda: dzikie wysypisko

Śmieci przy al. Raszki ...

w dn. 12/11/2022 o 12:25 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
security

Alert #110089

Bezpieczeństwo: niebezpieczne miejsce

Proszę o sprawdzenie i zorganizowanie ruchu drogowego w czasie wykoniwania robót na ul. Kossak-Szatkowskiej. Brak organizacji powoduje zagrożenie zdrowia i mienia. ...

w dn. 09/11/2022 o 15:54 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
nature

Alert #110029

Przyroda: nieprzycięta roślinność

Zaniedbane nasadzenia. Wiście utworzyły już drugie korony z podkładek; te korony są już tak duże jak część szczepiona. ...

w dn. 07/11/2022 o 15:59 ~ Anonim
NaprawmyTo 0