Powrót
other

Alert #98200

Inne : inne

Nałkowskich 116, 20-470 Lublin, Polska

Status: Nie zostanie naprawiony

Zamknięta furtka z wejściem na teren SP30 od strony południowej. Powoduje to znaczne wydłużenie drogi do szkoły dla dzieci, które uczą się w budynku B. Jedyne dojście do budynku B jest niebezpieczne bo nauczyciele zrobili sobie parking pod drzwiami budynku B i jeżdżą między dziećmi samochodami. Poza tym pozostawienie jedynej drogi ucieczki w przypadku tak wielkiego obiektu raczej nie jest zgodne z jakimkolwiek przepisem bezpieczeństwa ppoż.

Komunikat administratora
Sprawę zamkniętej furtki przy SP30 wyjaśniła Pani Dyrektor:
w nawiązaniu do wiadomości elektronicznej z dn. 9 grudnia 2021 r.
wyjaśniam, że otwarcie furtki od strony Przedszkola nr 66 nie jest
możliwe z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom i uczniom na
terenie Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie.
Uzasadnienie:
Obie placówki sąsiadują ze sobą. Furtka przy przedszkolu nie jest
jedynym dojściem do budynku B, do którego prowadzi droga na parking, a
wzdłuż niego - chodnik. Uczniowie maja obowiązek poruszać się po
chodniku, a nie drogą dla pojazdów (również uprzywilejowanych). Drogi
ewakuacyjne są w szkole precyzyjnie określone w procedurze ewakuacyjnej.
W przypadku konieczności ewakuacji uczniowie nie mogą sami sobie uciekać
wybranym wyjściem. Nadmieniam, że furtka należy do placu ewakuacyjnego,
jest niewidoczna z budynku szkoły, a więc znajduje się poza jakimkolwiek
nadzorem. W ogrodzeniu szkoły znajduje się pięć furtek, zamknięcie
jednej/dwóch z pewnością jest niedogodnością, jednak drobną w obliczu
priorytetu, jakim jest zapewnienie optymalnego bezpieczeństwa dzieciom.
Proszę wziąć pod uwagę również fakt, że w tym roku szkolnym miały
miejsce próby wtargnięcia osób niepowołanych na teren placówki, które na
szczęście zostały udaremnione. W związku z powyższym furtka od strony
przedszkola pełni funkcję dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego.
Rozumiem, że otwarcie furtki od strony przedszkola byłoby bardzo
pożądane, ale dla wygody nie możemy poświęcać bezpieczeństwa dzieci.
Przypominam, że w powyższej sprawie wydałam już komunikat nr 7/2021 z
dn. 3 marca br., z którym można zapoznać się na stronie internetowej
naszej szkoły oraz komunikat za pośrednictwem dziennika elektronicznego
w dn. 12 września br.
Nadmieniam także, że wszystkie uwagi Rodziców/Opiekunów zawsze przyjmuję
z powagą i poddaję analizie prezentowane argumenty czy sugestie. Póki
co, pozostawiam w mocy moje wyżej wymienione postanowienia.
Kancelaria_Prezydenta 27/12/2021 o 13:34

Osoba odpowiedzialna za zgłoszenie:

Alert dodany przez

2 osób poparło ten alert

Komentarze

Aby dodawać komentarze należy się zalogować.

Powrót