Powrót
infrastructure

Alert #94815

Infrastruktura : Planowanie przestrzenne

Teofila Noniewicza 4, 16-400 Suwałki, Polska

Status: Naprawiony!

Dobrym pomysłem jest zamontowanie siatek w studzienkach kanalizacji deszczowych by śmieci z ulic nie wpływały do rzeki

Komunikat administratora
To rozwiązanie racjonalne tylko przy lokalnych rozwiązaniach z niewielką ilością wpustów. Przy ilości wpustów liczonej w tysiącach sztuk - jet to nieracjonalne pod względem i eksploatacyjnym i ekonomicznym (tańsze kosze stalowe ocynkowane miałyby krótką żywotność przez zawartość soli w wodach roztopowych, kosze ze stali kwasoodpornej byłyby bardzo kosztowne). Ponadto nawet przy niewielkim nagromadzeniu śmieci lub - co częstsze - skoszonej trawy, powstałyby opory hydrauliczne znacznie ograniczające przepustowość hydrauliczną wpustów.
W przypadkach rozległych zlewni jak u nas stosuje się zbiorczą separację nieczystości przed wylotami do zlewni. Przed wylotami wód opadowych do rzeki zamontowane są osadniki i separatory substancji ropopochodnych, czyszczone 1 raz w roku, co jest częstotliwością wystarczającą potwierdzaną okresowymi badaniami jakości podczyszczonej wody na wylotach. Osadniki we wpustach ulicznych czyszczone są raz na kilka lat.
pwiksuwalki 26/08/2021 o 08:04

Instytucje i organizacje które mogą odpowiedzieć na to zgłoszenie

Alert dodany przez

0 osób poparło ten alert

Powrót