Powrót
infrastructure

Alert #69865

Infrastruktura : chodnik

Różana 43, 16-402 Suwałki, Polska

Status: Nie zostanie naprawiony

Wysoki krawężnik ogranicza płynny wjazd do posesji. Stopniowo ulegają zniszczeniu pojazdy parkujące na przedmiotowej własności.

Komunikat administratora
Art. 29. 1. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych mówi, iż: „Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, (…)” Mając powyższe na uwadze Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach nie przewiduje
we własnym zakresie wykonania wskazanych prac.
zdiz_suwalki 15/10/2019 o 07:37

Instytucje i organizacje które mogą odpowiedzieć na to zgłoszenie

Alert dodany przez

0 osób poparło ten alert

Powrót