Powrót
infrastructure

Alert #65466

Infrastruktura : uszkodzony chodnik

NaprawmyTo

Józefa Wybickiego 3A, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska

NaprawmyTo

Status: W trakcie naprawy

NaprawmyTo

Chodniki wokół budynku Filii nr 3 Biblioteki są bardzo zniszczone. Wejście do biblioteki to jeden stopień i to dosyć wysoki - dla zdrowego człowieka żadna przeszkoda, ale dla wózków, osób starszych, których na osiedlu jest dużo oraz dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych, które przyjeżdżają na zajęcia do placówki jest to jednak spora niewygoda.

NaprawmyTo

Komunikat administratora
Wydział Komunikacji i Drogownictwa informuje, że w chwili obecnej, z uwagi na zakończenie okresu obowiązywania umowy, możliwość wykonania remontu chodnika zostanie przeanalizowana w ramach posiadanych środków finansowych po podpisaniu umowy z nowym wykonawcą. W zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych oraz niepełnosprawnych ruchowo alert zostaje przekazany do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Referat Remontów, którego zakres obejmuje min. realizację zadań remontowych w gminnych obiektach oświatowych i komunalnych. WKM wyjaśnia, iż zapotrzebowanie na wszelkie prace remontowe i dostosowawcze w tym dostosowanie bibliotek pod potrzeby osób starszych lub niepełnosprawnych, zgłasza do tut. Wydziału Zarządca obiektu budowlanego. Realizacja prac następuje po uzgodnieniu z Zarządcą zakresu rzeczowego na jaki pozwalają środki finansowe. Obecnie nie jest planowana realizacja robót w filii nr 3 Biblioteki Miejskiej.
Michał Gad – Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 18/06/2019 o 07:34

NaprawmyTo

Instytucje i organizacje które mogą odpowiedzieć na to zgłoszenie

Alert dodany przez

1 osób poparło ten alert

NaprawmyTo NaprawmyTo NaprawmyTo
NaprawmyTo NaprawmyTo NaprawmyTo

Komentarze

Aby dodawać komentarze należy się zalogować.

Powrót