Powrót
nature

Alert #59853

Przyroda : niszczenie siedlisk roślin i zwierząt

NaprawmyTo

Marii Dąbrowskiej 56, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska

NaprawmyTo

Status: Naprawiony!

NaprawmyTo

Przy wiatrach w kierunku Ząbkowic straszny smród i hałas z zakładu BREMBO. Czy miasto lub zakład nie może w końcu się tym zająć. Hałas można ograniczyć stosują panele akustyczne takie jak zostały wykonane na ulicy Koksowniczej w Dąbrowie Górniczej. Być może też odór z odlewni i obróbki końcowej zostały by wyeliminowany stosując to rozwiązanie. Propozycje budowy paneli akustycznych i mapa odoru z BREMBO w załącznikach do tego zgłoszenia.

NaprawmyTo

Komunikat administratora
W związku z interwencją przekazaną przez Ośrodek Dyspozycyjny Prezydenta do Wydziału Ekologii i Rolnictwa w dniu 19 grudnia 2018r. dot. uciążliwej emisji zapachowej z zakładu URSA Polska sp. z o.o. lub Brembo Poland sp. z o.o. skierowano pismo do Straży Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej o objęcie nadzorem (obserwacją) terenu w rejonie ww. zakładów. Straż Miejska w odpowiedzi poinformowała, że rejon centrum Ząbkowic oraz teren przyległy
do ww. zakładów został objęty nadzorem przez patrole Straży Miejskiej. W trakcie kontroli przeprowadzanych o różnych godzinach nie stwierdzono, aby wyczuwalna tam była nieprzyjemna woń (pismo z dnia 23.01.2019r. nr KSM.480.7.2019).
W sierpniu 2018r. przez Straż Miejska w Dąbrowie Górniczej przekazała interwencję mieszkańca dot. uciążliwej emisji zapachowej z zakładu Brembo Poland sp. z o.o. Sprawę powyższą przekazano zgodnie z właściwościami do rozpatrzenia do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. WIOŚ w odpowiedzi - przekazanej do wiadomości Urzędowi Miejskiemu w Dąbrowie Górniczej – poinformował o kontrolach przeprowadzonych w ww. Zakładzie w ostatnich latach oraz o braku nieprawidłowości. Ponadto WIOŚ poinformował, że nie planował i nie przeprowadzał kontroli w ww. zakładzie w 2018r.
Jednocześnie informuję, że w zakresie uciążliwości akustycznych i propozycji zabudowy ekranu akustycznego interwencja została przekazana do Marszałka Województwa Śląskiego jako właściwego w zakresie pozwoleń/zezwoleń emisyjnych.
Marian Urbaś – Wydział Ekologii i Rolnictwa 20/02/2019 o 12:31
Jednocześnie nadmieniam, że w piśmie z dnia 18.04.2019r. znak IN.I.7024.26.2019.DB Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska poinformował, iż dokona kontroli zakładu w terminie do 30.09.2019r.
Marian Urbaś – Wydział Ekologii i Rolnictwa 23/05/2019 o 10:38

NaprawmyTo

Instytucje i organizacje które mogą odpowiedzieć na to zgłoszenie

Alert dodany przez

1 osób poparło ten alert

NaprawmyTo NaprawmyTo
NaprawmyTo NaprawmyTo

Komentarze

Aby dodawać komentarze należy się zalogować.

Powrót