Serwis NaprawmyTo nie służy do zgłaszania problemów nagłych typu pożar. W sytuacjach pilnych prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami ratowniczymi lub mundurowymi. Prosimy o zgłaszanie problemów, które dotyczą jedynie terenów będących własnością gminy Świętochłowice
Prosimy o weryfikację własności zgłaszanych terenów przez osobę zgłaszającą czy dany problem szczególnie w zakresie sprzątania, likwidacji dzikich wysypisk czy wycinki lub przycięcia drzew lub krzewów dotyczy terenu gminnego z użyciem geoportalu: http://swietochlowice.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=+ortofotomapa2012+,+granice

Najnowsze w Świętochłowice


infrastructure

Alert #66602

Infrastruktura: ścieżki i drogi rowerowe

Ścieżka rowerowa prowadząca po śladzie Rawy przy ulicy Wyzwolenia 40a jest nieprzejezdna, ze względu na wysokie betonowe koryto, na które trudno jest się wdrapać wraz z rowerem. Wystarczyłoby póki co wybudować drewniany podjazd, który pozwoliłby swobodnie pokonywać to miejsce zarówno rowerzystom jak i pieszym. Ścieżka rowerowa prowadząca od Świętochłowic do Chorzowa i dalej, stałaby się w pełni funkcjonalna, bez konieczności objeżdżania tego miej ...

w dn. 25/06/2019 o 13:43 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
nature

Alert #66506

Przyroda: dewastacja roślinności

Zniszczenie drzew w rozumieniu art. 87a ust.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz. U. 2018, poz. 1614 ze zm.] cyt.: usunięcie gałęzi wymiarze przekraczającym 50% korony (...) stanowi zniszczenie drzewa. Czy było w ogóle wydanie pozwolenie? W załączeniu fotografia przedstawiająca stan z roku 2017 oraz ogłowione drzewa obecnie (część z nich uschła). ...

w dn. 24/06/2019 o 09:41 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
security

Alert #66325

Bezpieczeństwo: porzucony pojazd

Porzucony pojazd, w który niszczą i przesiadują dzieciaki, z jakiś czas temu samochodu wyciekały płyny. Samochód ma potrzaskane szyby, przez który dzieci mogą się skaleczyć. Na początku roku widziałem jak ktoś ściąga tablice rejestracyjne ...

w dn. 19/06/2019 o 23:11 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
infrastructure

Alert #66171

Infrastruktura: uszkodzone bariery, słupki

Brak ekranów akustycznych między najblizszym miejscem styku DTŚ i Skałki. Brakuje tylko kawałka, który ograniczy w parku hałas niesiony z drogi. ...

w dn. 17/06/2019 o 14:41 ~ Anonim
NaprawmyTo 1
infrastructure

Alert #65723

Infrastruktura: uszkodzony plac zabaw

Naprawa placu zabaw bądź bardzo modernizacje. Najgorszy plac zabaw na Chropaczowie. Prośba jeszcze o skoszenie trawy ...

w dn. 09/06/2019 o 16:21 ~ Anne
NaprawmyTo 0
infrastructure

Alert #65935

Infrastruktura: zniszczony, nieopróżniony kosz

Na nowych przystankach nie są opróżnianie kosze na śmieci. Warto postawić także dodatkowe bo tam zawsze dużo ludzi ...

w dn. 13/06/2019 o 06:41 ~ Anonim
NaprawmyTo 1
nature

Alert #65931

Przyroda: nieprzycięta roślinność

Roślinność zarasta chodnik, utrudnia poruszanie się, coraz węższe przejście. ...

w dn. 12/06/2019 o 21:50 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
infrastructure

Alert #65372

Infrastruktura: uszkodzony plac zabaw

Uszkodzona guma (uchwyt) - brak śruby. ...

w dn. 03/06/2019 o 19:59 ~ Grzegorz93
NaprawmyTo 0
infrastructure

Alert #65371

Infrastruktura: uszkodzony plac zabaw

Zepsuta zabawka na placu zabaw. Powinna być sztywna i w całości a jest uszkodzona. ...

w dn. 03/06/2019 o 19:51 ~ Grzegorz93
NaprawmyTo 0
security

Alert #64843

Bezpieczeństwo: dziura w drodze

Dziura w drodze na której można stracić koło ...

w dn. 26/05/2019 o 14:53 ~ Anonim
NaprawmyTo 3