Krośnianie! Prosimy o wybór i zaznaczenie TYLKO JEDNEJ kategorii. Wpłynie to na szybszą obsługę zgłoszenia. W przypadku zdarzeń wymagających pilnej interwencji prosimy bezpośrednio zawiadamiać służby działające w trybie całodobowym: Policja tel. alarm. 997, Państwowa Straż Pożarna tel. alarm. 998, Pogotowie Ratunkowe tel. alarm. 999, Pogotowie Energetyczne tel. alarm. 991.
Remonty chodników, budowa oświetlenia, nowy asfalt na drogach oraz wiele innych inwestycji ważnych dla mieszkańców, wymaga zwiększenia środków w budżecie, a także odpowiednio wydłużonego czasu na ich realizację.

Najnowsze w Krosno


security

Alert #129930

Bezpieczeństwo: znaki drogowe

Niewidoczny znak D6 - przejście dla pieszych. Zwisające gałęzie wierzby utrudniają przejście chodnikiem . ...

w dn. 11/07/2024 o 16:33 ~ Anczyk
NaprawmyTo 0
security

Alert #129929

Bezpieczeństwo: znaki drogowe

Znak D6 "przejście dla pieszych" ma informować kierującego pojazdem o przejściu znajdującym się za znakiem. Przy błędnym ustawieniu jak na zdjęciu znak informuje nie wiadomo o czym. Jest to trzecie zgłoszenie dotyczące tego znaku. Poprzednie zostały określone jako "naprawione". ...

w dn. 11/07/2024 o 16:31 ~ Anczyk
NaprawmyTo 0
other

Alert #129875

Inne: inne

znak wskazujący miasta i miasta partnerskie wskazuje błędne kierunki ...

w dn. 09/07/2024 o 21:55 ~ yamsha
NaprawmyTo 0
other

Alert #129771

Inne: inne

Po instalacji oświetlenia na osiedlu i przyłączeniu kabli do istniejących słupów energetycznych (przy klatce nr 1 i nr 2), zostały uszkodzone istniejące żywopłoty oraz trawniki. Po wykopaniu dziur, a następnym ich zasypaniu, krzewy nie zostały ponownie zasadzone w miejscu, w którym były wcześniej, a ziemia nie została wyrównana. ...

w dn. 05/07/2024 o 12:00 ~ Mj123
NaprawmyTo 0
infrastructure

Alert #129439

Infrastruktura: chodniki / ciągi piesze

Aktualnie na ulicy Chopina drzewa i krzaki mocno urosły i zasłaniają całkowicie znaki informujące o przejściu dla pieszych, znajdującym się obok skrzyżowania z ul. Asnyka i przy schodkach prowadzących do ul. Różanej. Obserwuje się że samochody z tego względu często się nie zatrzymują. Powoduje to niebezpieczne sytuacje. Z dalszej odległości od strony ul. Chopina rownież znaki zlewają się zielenia i nie widać tego przejścia. ...

w dn. 23/06/2024 o 09:34 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
security

Alert #129698

Bezpieczeństwo: znaki drogowe

Obrócone znaki drogowe. ...

w dn. 02/07/2024 o 17:08 ~ Anczyk
NaprawmyTo 0
security

Alert #129697

Bezpieczeństwo: znaki drogowe

Obrócone znaki drogowe. ...

w dn. 02/07/2024 o 17:07 ~ Anczyk
NaprawmyTo 0
security

Alert #129685

Bezpieczeństwo: znaki drogowe

Uszkodzony znak. ...

w dn. 02/07/2024 o 11:06 ~ Anczyk
NaprawmyTo 0
security

Alert #129684

Bezpieczeństwo: znaki drogowe

Obrócony znak. ...

w dn. 02/07/2024 o 11:03 ~ Anczyk
NaprawmyTo 0
nature

Alert #129656

Przyroda: dzikie wysypisko

odpady w workach przy ścieżce do starej kopalni ...

w dn. 01/07/2024 o 11:33 ~ Anonim
NaprawmyTo 0