Przypominamy, że program nie służy do zgłaszania interwencji i innych zdarzeń wymagających pilnej reakcji ze strony służb. Zgłoszenia takie będą odrzucane. W sytuacji konieczności podjęcia natychmiastowej interwencji należy niezwłocznie powiadomić Straż Miejską w Bieruniu: tel 986, 32 217 37 27 lub zgłosić taki fakt na numer alarmowy 112.
Regulaminu dla osoby dokonującej zgłoszenie w programie „Naprawmy to” na terenie Gminy Bieruń: https://www.bierun.pl/main/aktualnosci/Bierun-dolacza-do-NAPRAWMY-TO/idn:6251

Najnowsze w Bieruń


infrastructure

Alert #120752

Infrastruktura: znaki drogowe

Uszkodzony znak ustąp pierwszeństwa ...

w dn. 28/09/2023 o 17:11 ~ SM_Bierun
NaprawmyTo 0
other

Alert #120736

Inne: porzucone śmieci

Bardzo duża ilość pustych butelek. Bardzo często problem się pojawia ...

w dn. 27/09/2023 o 20:55 ~ Damian Gerycki
NaprawmyTo 0
other

Alert #120368

Inne: inne

Usterka płyty informacyjnej ponownie wystąpiła ...

w dn. 14/09/2023 o 21:59 ~ Damian Gerycki
NaprawmyTo 0
infrastructure

Alert #120283

Infrastruktura: kosze na śmieci

Przepełniony kosz w okolicach Węglowej 37 ...

w dn. 12/09/2023 o 00:40 ~ Damian Gerycki
NaprawmyTo 0
infrastructure

Alert #120272

Infrastruktura: kosze na śmieci

Przepełnione kosze ...

w dn. 11/09/2023 o 15:42 ~ Damian Gerycki
NaprawmyTo 0
infrastructure

Alert #120034

Infrastruktura: uszkodzony znak

Oderwana płyta informacyjna dot. łąki kwietnej ...

w dn. 03/09/2023 o 17:22 ~ Damian Gerycki
NaprawmyTo 0
infrastructure

Alert #119863

Infrastruktura: nieświecąca latarnia drogowa

Nieświecą latarnie ...

w dn. 28/08/2023 o 21:09 ~ SM_Bierun
NaprawmyTo 0