Powrót
security

Alert #97799

Bezpieczeństwo : znaki drogowe

Graniczna 53C, 40-018 Katowice, Polska

Status: W trakcie naprawy

Ustawienie znaku stop dla ścieżki rowerowej. Dojeżdżając do skrzyżowania rowerzysta powinien się zatrzymać i upewnić że zza budynku kiosku ruchu nie nadjeżdża samochód. Teraz powoduje zagrożenie, zwłaszcza dla użytkowników korzystających pierwszy raz że ścieżki. Ponadto, ścieżka rowerowa powinna być zamieniona z ruchem pieszych. Często spacerujący z psami utrudniają rowerzystów na odcinku od UPC do ronda zentkelera ponieważ nie chcą chodzić z psami przy krawędzi jezdni więc korzystają że ścieżki rowerowej.

Komunikat administratora
Przekazano do Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice.
MZUiM_Katowice 22/11/2021 o 10:04

Sprawa zostanie rozpatrzona na najbliższym wyjazdowym Zespole ds. Organizacji Ruchu Drogowego przy udziale przedstawicieli MZUiM, Straży Miejskiej oraz Policji. Informacja o sposobie załatwienia sprawy zostanie udzielona niezwłocznie po przyjęciu ustaleń.
Wydział Transportu 24/11/2021 o 14:05

Sprawa została przeanalizowana w ramach Zespołu ds. Organizacji Ruchu Drogowego. Ustalono, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w rozpatrywanej lokalizacji zasadne jest wprowadzenie znaków A-24 „Rowerzyści” wraz z piktogramem znaku A-24 na jezdni
ulicy Granicznej (bocznej) oraz zastosowanie napisu o treści „ZWOLNIJ” na drodze dla rowerów. Zmiana w organizacji ruchu zostanie wdrożona przez MZUiM na podstawie projektu opracowanego w WT.
Wydział Transportu 07/12/2021 o 07:00

Zatwierdzona organizacja ruchu została przekazana do MZUiM, celem wdrożenia w terenie.
Wydział Transportu 13/01/2022 o 10:19

Instytucje i organizacje które mogą odpowiedzieć na to zgłoszenie

Alert dodany przez

0 osób poparło ten alert

Komentarze

Aby dodawać komentarze należy się zalogować.

Powrót