Powrót
security

Alert #97312

Bezpieczeństwo : znaki drogowe

Graniczna 53C, 40-018 Katowice, Polska

Status: W trakcie naprawy

Montaż lustra dla samochodów, aby zwiększyć widoczność nadjeżdżajacych z prawej strony od strony Doliny rowerzystów. W tej chwili widoczność jest praktycznie zerową, ponieważ zasłania ścieżkę kiosk ruchu.

Komunikat administratora
Przekazano do Wydziału Transportu UM Katowice.
MZUiM_Katowice 08/11/2021 o 06:06

Sprawa przekazana do MZUiM z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie, w szczególności w zakresie lokalizacji obiektu handlowego w pasie drogowym.
Wydział Transportu 10/11/2021 o 08:02

Sprawa została przeanalizowana w ramach Zespołu ds. Organizacji Ruchu Drogowego. Ustalono, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w rozpatrywanej lokalizacji zasadne jest wprowadzenie znaków A-24 „Rowerzyści” wraz z piktogramem znaku A-24 na jezdni
ulicy Granicznej (bocznej) oraz zastosowanie napisu o treści „ZWOLNIJ” na drodze dla rowerów. Zmiana w organizacji ruchu zostanie wdrożona przez MZUiM na podstawie projektu opracowanego w WT.
Wydział Transportu 07/12/2021 o 06:59

Zatwierdzona organizacja ruchu została przekazana do MZUiM, celem wdrożenia w terenie.
Przekazano do Działu Zabezpieczenia Ruchu Drogowego tut. Zarządu celem rozpoznania
tel: (32) 256-99-17 wew. 120.
mzuimkatowice3 13/01/2022 o 12:08

Instytucje i organizacje które mogą odpowiedzieć na to zgłoszenie

Alert dodany przez

0 osób poparło ten alert

Komentarze

Aby dodawać komentarze należy się zalogować.

Powrót