Powrót
infrastructure

Alert #59127

Infrastruktura : złe znaki drogowe

NaprawmyTo

Gliwicka, 40-859 Katowice, Polska

NaprawmyTo

Status: Naprawiony!

NaprawmyTo

Wloty ulicy Gliwickiej na skrzyżowanie z ciągiem Bracka-Bocheńskiego. Proszę o dostosowanie niepoprawnego oznakowania do obowiązujących przepisów. Pod znakami D-2, w przypadku wystąpienia podporządkowania ulicy z dotychczasowym pierwszeństwem, powinien być umieszczony znak A-7. Jednocześnie rozporządzenie nie dopuszcza do łączenia znaku D-2 ze znakiem F-10 i należy znaleźć dla niego osobne miejsce. Zapisy te obowiązują od pierwszej wersji aktualnego rozporządzenia z 2003 roku, a na ewentualne dostosowanie do stanu właściwego był czas do 2010 roku. Przedmiotowe znaki D-2 nie są jednak stare, bo zamontowano je w sposób sprzeczny z rozporządzeniem już po 2014 roku. Na mapach Street View z 2014 roku jeszcze ich nie było. Umieszczenie znaku D-2 samodzielnie jest informacją, że na najbliższym skrzyżowaniu będzie obowiązywała reguła prawej ręki, co nie ma na przedmiotowym skrzyżowaniu miejsca. Jest to w Katowicach bardzo powszechny błąd.

NaprawmyTo

Komunikat administratora
Przyjęto do rozpoznania.

Przedmiotowa sprawa została przekazana do Wydziału Transportu celem załatwienia sprawy zgodnie z kompetencjami.
mzuimkatowice3 14/01/2019 o 14:21

Przyjęto do rozpoznania przez Wydział Transportu.
Wydział Transportu 14/01/2019 o 14:45

Sprawa nie dotyczy wprowadzenia zmian w organizacji ruchu, lecz usunięcia nieprawidłowości. Opracowany w WT plan sytuacyjny został przekazany do MZUiM, celem podjęcia działań dla usunięcia nieprawidłowości.

Przyjęto do rozpoznania.

Przyjęto do realizacji zgodnie z harmonogramem prac.
Zadanie zostanie wykonane w 2019r. w miarę posiadanych możliwości i środków oraz prowadzonych działań m.in. akcji zima.
mzuimkatowice3 16/01/2019 o 13:25

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MZUiM, nieprawidłowość została usunięta.
Wydział Transportu 11/03/2019 o 14:00

NaprawmyTo

Instytucje i organizacje które mogą odpowiedzieć na to zgłoszenie

Alert dodany przez

1 osób poparło ten alert

NaprawmyTo NaprawmyTo
NaprawmyTo NaprawmyTo

Komentarze

Aby dodawać komentarze należy się zalogować.

Powrót