Powrót
other

Alert #58128

Inne : inne

Wieża wodna Huty Uthemana, 41-412 Katowice, Polska

Status: Naprawiony!

zabytkowa wieża huty uthemann ma uszkodzony dach, powoduje to niszczenie obiektu - właściciel zabytku jest zobowiązany do zabezpieczenia obiektu, nie robi tego. proszę o pilną interwencję

Komunikat administratora
Wieża wodna zlokalizowana przy ul. Ks. K. Woźniaka podlega prawnej ochronie konserwatorskiej - zlokalizowana jest na obszarze byłego kompleksu Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” w Katowicach-Szopienicach wpisanym do rejestru zabytków nr 1227/78 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 30 lipca 1978 r. W związku z tym jako zabytek nieruchomy pozostaje w kompetencjach Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Z uwagi na zły stan techniczny wieży, w dniu 32.07.2018 r. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków przeprowadził kontrolę, z udziałem m.in. przedstawiciela właściciela zabytku jakim jest Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. w Likwidacji. Na przestrzeni ostatnich lat Likwidator wielokrotnie i bezskutecznie podejmował próby sprzedaży wieży. Zgodnie z informacją uzyskaną w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków, obecnie zaistniała szansa sprzedaży, która rozstrzygnie się w najbliższym czasie. Toczy się także postępowanie w sprawie wydzielenia drogi dojazdowej do wieży w celu jej skomunikowania i łatwiejszego dostępu.
Jacek Pytel 04/12/2018 o 12:48

Alert oznaczamy jako "naprawiony" ze względu na podjęte przez nas działania i skierowanie zgłoszenia do odpowiednich instytucji, które zainteresowały się sprawa oraz udzieliły odpowiedzi .
MStrzelec 02/07/2020 o 08:33

Osoba odpowiedzialna za zgłoszenie:

Alert dodany przez

0 osób poparło ten alert

Komentarze

Aby dodawać komentarze należy się zalogować.

Powrót