Powrót
security

Alert #120561

Bezpieczeństwo : znaki drogowe

Lwowska 10, 40-387 Katowice, Polska

Status: Nie zostanie naprawiony

proszę o zlikwidowanie miejsc parkingowych z lewej i prawej strony i postawienie słupków, tak aby dostosować skrzyżowanie do obowiązujących przepisów i poprawić bezpieczeństwo osób wjeżdżających na ul. Wypoczynkową

Komunikat administratora
Dziękujemy za zgłoszenie. Przekazano do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów oraz Wydziału Transportu.

Przekazano do Działu Zabezpieczenia Ruchu Drogowego tut. Zarządu ( nr tel. 32 256-99-01 wew. 120 ) celem rozpatrzenia.
Przekazano do Wydziału Transportu UM.
mzuimkatowice3 11/10/2023 o 10:09

We wskazanych miejscach nie ma wyznaczonych stanowisk postojowych, natomiast zgodnie z obowiązującymi przepisami nie dopuszcza się postoju pojazdów w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych. Informujemy również, że zgłoszona sprawa wykracza poza formułę Naprawmy To i nie może zostać rozpatrzona w trybie usuwania usterek na drogach, gdyż dotyczy wprowadzenia zmian w organizacji ruchu. Sugerujemy zatem złożenie stosownego wniosku na dane adresowe UM Katowice, który będziemy mogli rozpatrzyć w pożądanym prawnie trybie.
katowicekamilduda 21/02/2024 o 11:53

Osoba odpowiedzialna za zgłoszenie:

Alert dodany przez

0 osób poparło ten alert

Komentarze

Aby dodawać komentarze należy się zalogować.

Powrót