Zgłaszając ALERT w NaprawmyTo.pl pamiętaj, że: 1 PROBLEM = 1 ALERT + 1 KATEGORIA = SZYBSZA OBSŁUGA ZGŁOSZENIA.
UWAGA! Portal NaprawmyTo.pl Świdnik służy wyłącznie do zgłaszania alertów! W przypadku zdarzeń wymagających pilnej interwencji należy bezpośrednio zawiadamiać odpowiednie służby działające w trybie całodobowym: 112 -numer alarmowy, 997 -Policja, 999 -Ratownictwo Medyczne, 998 -Państwowa Straż Pożarna, Straż Miejska w Świdniku- tel. 986 / 81 751 41 30, Pogotowie Wodociągowo Kanalizacyjne tel. 994, Pogotowie Ciepłownicze tel. 993, Pogotowie Gazowe tel. 992.

Najnowsze w Świdnik


infrastructure

Alert #55916

Infrastruktura: uszkodzona jezdnia , Bezpieczeństwo: dziura w drodze

Proszę o naprawę wyrw w asfaltowej nawierzchni ul. Modrzewiowej w bezpośrednim sąsiedztwie pokrywy studzienki kanalizacyjnej. ...

w dn. 03/10/2018 o 22:45 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
nature

Alert #55880

Przyroda: zieleń przyuliczna

Bardzo proszę o przycięcie krzewów rosnących przy chodniku łączącym ul. Piękną z ul. Kruczkowskiego. Rosnące tam krzewy "wchodzą" w chodnik i stwarzają zagrożenie dla przechodzących ludzi. Zwłaszcza niebezpieczne jest to dla dzieci - kolczaste krzaki znajdują się na wysokości ich twarzy. Proszę o pilną interwencję. ...

w dn. 03/10/2018 o 08:48 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
infrastructure

Alert #54680

Infrastruktura: dziura w drodze , Bezpieczeństwo: niebezpieczne miejsce

dziura zagrażająca bezpieczeństwu dla ludzi ...

w dn. 31/08/2018 o 16:15 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
infrastructure

Alert #54108

Infrastruktura: uszkodzony chodnik , chodnik

Rozpadające się chodniki wzdłuż ulicy Kalinowej , oraz sama ulica wymagają natychmiastowego remontu / rewitalizacji ...

w dn. 20/08/2018 o 12:23 ~ zielo53
NaprawmyTo 0
infrastructure

Alert #52773

Infrastruktura: ścieżki i drogi rowerowe

uszkodzone, słabo zamontowane stojaki, ławka i przekrzywione znaki na Miasteczku Rowerowym... Cały przegląd obiektu! ...

w dn. 24/07/2018 o 00:22 ~ Anonim
NaprawmyTo 0