Dostępność strony

Instrukcja korzystania ze strony dla użytkowników czytnika ekranowego

Na stronie głównej danej gminy wyświetla się mapa gminy z zaznaczonymi na jej terenie alertami. Po kliknięciu w rozwijaną listę dostępną po lewej stronie ekranu, wyświetla się lista wszystkich alertów zgłoszonych w danej gminie. Po wybraniu kategorii alertu, a następnie jego typu, na rozwijanej liście wyświetlają się wybrane typy alertów. Poniżej wyświetlana jest też liczba wszystkich lub wybranych, filtrowanych alertów.