Prosimy o załączanie zdjęć do zgłaszanych alertów. Przyspieszy to usunięcie usterki.

Najnowsze w Lesznowola


infrastructure

Alert #67865

Infrastruktura: niszczenie mienia komunalnego

Po raz kolejny TIR dostarczający towar do firm przy ulicy Zakręt skrzywił znak z nazwą ulicy - poprzednio, poza skrzywienie znaku, uszkodził ogrodzenie. Jest to któryś już raz kiedy następuje taka sytuacja. Jest to mała droga osiedlowa - fragmentem "droga wewnętrzna", ale czy dodatkowo nie warto rozważyć przy wjeździe od ulicy Geodetów w Wiejską i Zakręt zakazu wjazdu pojazdów powyżej 3.5 tony? ...

w dn. 18/07/2019 o 11:53 ~ Piotr_k84
NaprawmyTo 0
infrastructure

Alert #67170

Infrastruktura: uszkodzony chodnik

Zniszony chodnik przez firmę rozbudowującą oczyszczalnie ...

w dn. 03/07/2019 o 13:57 ~ greatidea
NaprawmyTo 1
infrastructure

Alert #65641

Infrastruktura: chodnik

Brak oznaczeń i ograniczeń nieuniemożliwiających wpadnięcie samochodu, roweru, człowieka do rowu melioracyjnego. Jest on niezabezpieczony przed taką okolicznością. Zaledwie 40 cm od końca drogi jest uskok. Gdy przejeżdża autobus szkolny nie ma tam miejsca na zejście z drogi. Proszę o zabezpieczenie tego rowu ...

w dn. 07/06/2019 o 10:07 ~ Maciek123
NaprawmyTo 1
infrastructure

Alert #59864

Infrastruktura: drogi

Zasypany i zniszczony rów przy drodze wojewódzkiej 721 . Przy drodze wojewódzkiej 721 w miejscowości Kolonia Lesznowola ul. Słoneczna 127/129 został zniszczony i zasypany odpadami rów , który stanowi główny ciąg wodny służący do odprowadzania wód opadowych z rejonu bardzo ruchliwego skrzyżowania drogi 721(ulica SŁONECZNA) z ulicą Postępu . Sytuacja ta powoduje zatrzymanie się wód opadowych i podtopienia nieruchomości w rejonie południowej częś ...

w dn. 08/02/2019 o 15:41 ~ KPGP
NaprawmyTo 0
infrastructure

Alert #61263

Infrastruktura: niszczenie mienia komunalnego

Po raz kolejny skrzywiony i uszkodzony znak drogowy z nazwą ulicy. Zniszczenie dokonane we wtorek 12 marca 2019 roku około godziny 12-13 przez TIRa koloru białego, dostarczajacego towar do jednej z firm zlokalizowanych przy ulicy Zakręt. PS. Na marginesie. Czy na tej drodze gminnej o ruchu okalnym dopuszczalny jest ruch samochodów ciężarowych? ...

w dn. 13/03/2019 o 21:23 ~ Piotr_k84
NaprawmyTo 1
infrastructure

Alert #59038

Infrastruktura: nieprzejezdna droga

Pół roku czekamy na naprawienie nawierzchni na ul.koncertowej i filmowej w Łazach, zniszczonych podczas wykonywania instalacji wod.kan. jeszcze w lecie ub.roku. Obecny stan dróg , odcinka ul.koncertowej pomiędzy ul.poetycką a muzyczną na załączonych zdjęciach. Czy naprawdę tak trudno zobowiązać wykonawcę do przywrócenia stanu drogi do używalności ??? Żenujące .... ...

w dn. 05/01/2019 o 06:44 ~ MZAC
NaprawmyTo 2
infrastructure

Alert #58841

Infrastruktura: niszczenie mienia komunalnego

Przy ulicy Bocznej w Łazach prowadzone są dwie duże inwestycje budowlane. Ciężkie samochody ciężarowe zniszczyły cała drogę i uszkodziły krawężniki na skrzyżowaniu ulicy Bocznej z Kwiatową. Dojazd do okolicznych posesji jest bardzo utrudniony. Mieszkańcy proszą o szybką interwencję. P.s. Puki budowy się nie rozpoczęły, droga była w stanie idealnym. ...

w dn. 28/12/2018 o 12:02 ~ MW08
NaprawmyTo 1
infrastructure

Alert #56998

Infrastruktura: zatkana kanalizacja deszcz.

Po raz kolejny niesprawny jest system odprowadzania wody z ulicy Jesionowej. Nie chodzi o zatkaną kratkę kanalizacyjną ale o niesprawną kanalizację lub zablokowaną studzienkę. Po opadach deszczu cała ulica jest pod wodą. Problem już zgłaszałem, status został zmieniony na "Naprawiony" a problem nie jest rozwiązany. ...

w dn. 31/10/2018 o 15:25 ~ zarzyckw
NaprawmyTo 0
infrastructure

Alert #55707

Infrastruktura: drogi , wyrwa w jezdni , dziura w drodze , nieprzejezdna droga , uszkodzona jezdnia

zjazd z ul.Wirażowej w ul.Filmową ,w zasadzie spływ... Uwaga ! pod wodą głęboka zapadlina a utwardzenie drogi i jej wyrównanie do poziomu ul.Wirażowej, które wykonała w czerwcu b.r. gmina kompletnie zniszczone - również przez jakiegoś wykonawcę robót ziemnych ...

w dn. 28/09/2018 o 12:32 ~ MZAC
NaprawmyTo 0