Najnowsze w Czerwonak


security

Alert #93389

Bezpieczeństwo: pozostałe zgłoszenia związane z bezpieczeństwem

Dzisiaj zauważyłem, że w lewym przejściu do pałacu w Owińskach zawieszona lampa trzyma się tylko na przewodach elektrycznych. Widać że może spaść przy większych wiatrach. ...

w dn. 10/07/2021 o 10:34 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
security

Alert #92996

Bezpieczeństwo: pozostałe zgłoszenia związane z bezpieczeństwem

Otwarta studzienka wypełniona woda przy ul Dzialkowej na przeciwko gospodarstwa po prawej stronie w stronę Zdroje przy barierkach. ...

w dn. 28/06/2021 o 16:06 ~ Anonim
NaprawmyTo 1
security

Alert #91951

Bezpieczeństwo: niebezpieczne przewody

Drzewo opiera gałęzie na przewodach elektrycznych, idących od strony transformatora ...

w dn. 28/05/2021 o 23:46 ~ sudom
NaprawmyTo 0
security

Alert #89833

Bezpieczeństwo: przewrócone drzewa, niebezpieczne konary, przycinka drzew i krzewów

Wejście do parku przy ulicy Krótkiej. Jest pełne mocno wystających kamieni ciężko wjechać wózkiem, rowerem ...

w dn. 09/04/2021 o 20:13 ~ PaulaKwiatkowska
NaprawmyTo 0
nature

Alert #91718

Przyroda: zanieczyszczenie gleby, wody, powietrza

Woda przelewająca się pod przepustem drogowym pieni się jak po dodaniu detergentów. ...

w dn. 22/05/2021 o 06:46 ~ sudom
NaprawmyTo 0
infrastructure

Alert #90561

Infrastruktura: dziura w drodze

Stale pogarszający się stan nawierzchni drogi na całej długości ulicy Łąkowej uniemożliwia już praktycznie przejazd drogą. Fatalne pobocze. Brak drożności rynienek odprowadzających deszczówkę. ...

w dn. 23/04/2021 o 10:46 ~ IwKa
NaprawmyTo 0
infrastructure

Alert #90272

Infrastruktura: infrastruktura rowerowa

Konieczne jest oczyszczenie ścieżki rowerowej z zalegającej trawy i ziemi. Warto byłoby również wyrównać ją, ponieważ w wielu miejscach występują niebezpieczne dziury. ...

w dn. 18/04/2021 o 17:26 ~ Anonim
NaprawmyTo 1
nature

Alert #89493

Przyroda: zanieczyszczenie gleby, wody, powietrza

Okresowy, częsty zapach ścieków oraz spieniona woda, wydostająca się z przepustu pod drogą 196 do stawu między pałacem az Chatą Polską ...

w dn. 02/04/2021 o 11:15 ~ sudom
NaprawmyTo 0
other

Alert #88930

Inne: inne

Podczas awarii kanalizy, uszkodzono kwietnik przy ul. Zielonej / Obornicka ...

w dn. 20/03/2021 o 19:54 ~ Anonim
NaprawmyTo 0