Najnowsze w Czerwonak


infrastructure

Alert #96866

Infrastruktura: chodniki / ciągi piesze

Przekrzywiony oraz ruszający się znak. Stwarza zagrożenie dla pieszych, rowerzystów i samochodów. ...

w dn. 23/10/2021 o 19:41 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
infrastructure

Alert #96711

Infrastruktura: nieprzejezdna droga

Proszę o uśnięcie słupków zamontowanych 18.10.2021r stwarzają zagrożenie (ludzie jeżdżą na pamięć w pierwszy dzień w ciągu godziny klienci zgłosili dwa zdarzenia zagrażające zdrowiu) dodatkwo owe słupki nie pozwalają osobom niepełnosprawnym na dostęp do sklepu serwisu oraz poczty Polskiej. Jak osoba o kuli lub na wózku ma przyjść z pod wydziału komunikacji? ...

w dn. 19/10/2021 o 12:35 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
infrastructure

Alert #96518

Infrastruktura: kosze na śmieci, kosze na psie odchody, ławki

Śmieci na przystanku ...

w dn. 13/10/2021 o 06:37 ~ darkoski
NaprawmyTo 0
infrastructure

Alert #96218

Infrastruktura: chodniki / ciągi piesze

Mocno przekrzywiony znak który przy silniejszym wietrze rusza się. ...

w dn. 03/10/2021 o 21:33 ~ Anonim
NaprawmyTo 1
nature

Alert #95950

Przyroda: Dzikie wysypisko, odpady wielkogabarytowe

Rozbite szkło śmieci butelki pod kasztanowcem i w kasztanowcu. Zagrożenie skaleczeniem się przez dzieci podczas zbierania kasztanów. ...

w dn. 26/09/2021 o 11:41 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
infrastructure

Alert #93638

Infrastruktura: place zabaw, skateparki, siłownie zewnętrzne

Plac zabaw Debogora. Wyłamana deska w domku ze zjeżdżalnia, bardzo zniszczona huśtawka zagrażającą bezpieczeństwu. ...

w dn. 18/07/2021 o 19:30 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
infrastructure

Alert #92831

Infrastruktura: dziura w drodze

Droga po opadach w bardzo złym stanie technicznym. Ryzyko uszkodzenia samochodu. Brak możliwości wyjazdu wózkiem. ...

w dn. 23/06/2021 o 12:53 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
infrastructure

Alert #92805

Infrastruktura: nieprzejezdna droga

Po burzy oberwana droga uniemożliwia wyjazd samochodów na ulice gminna ...

w dn. 22/06/2021 o 17:02 ~ Anonim
NaprawmyTo 0
nature

Alert #91718

Przyroda: zanieczyszczenie gleby, wody, powietrza

Woda przelewająca się pod przepustem drogowym pieni się jak po dodaniu detergentów. ...

w dn. 22/05/2021 o 06:46 ~ sudom
NaprawmyTo 0
infrastructure

Alert #90561

Infrastruktura: dziura w drodze

Stale pogarszający się stan nawierzchni drogi na całej długości ulicy Łąkowej uniemożliwia już praktycznie przejazd drogą. Fatalne pobocze. Brak drożności rynienek odprowadzających deszczówkę. ...

w dn. 23/04/2021 o 10:46 ~ IwKa
NaprawmyTo 0